Kontakt

Masterform Spółka z o.o.

ul. Mikulicza 6a PL
58-160 Świebodzice
Polska

 

Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy,

KRS 0000565149
NIP: 8842755364
Regon: 361892935
BDO 000099169
Kapitał zakładowy PLN 1.340.000,00 PLN

Sekretariat
Alicja Chwastyk
Starszy specjalista w dziale Marketingu
Marta Kujawa

created by connectthedots