MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mikulicza 6a to przedsiębiorstwo prowadzące działalność od ponad 20 lat.

Jesteśmy związani kapitałowo z polską grupą MANGATA. Zatrudniamy blisko 200 pracowników . Specjalizujemy się w precyzyjnej obróbce skrawaniem metalu. Posiadamy bardzo nowoczesny park maszynowy (ponad 80 obrabiarek CNC, pełne zaplecze maszyn konwencjonalnych).

Wymagania:

 • podstawowa umiejętność czytania rysunku technicznego
 • obsługa podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka elektroniczna, mikrometr)
 • podstawowa znajomość obsługi maszyn CNC
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań
 • chęć do podnoszenia wiedzy i umiejętności w obsłudze maszyn CNC

Główne zadania:

 • poszerzanie wiedzy przy obsłudze obrabiarek skrawających CNC
 • kontrola jakości wytworzonych elementów
 • kontrola przebiegu procesu produkcji
 • kontrola i nadzór nad zużyciem narzędzi
 • zachowanie norm bezpieczeństwa pracy z maszynami CNC
 • współpraca z innymi działami w celu zachowania płynności produkcji

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • wzrost wynagrodzenia wraz z rozwojem kompetencji
 • atrakcyjny pakiet socjalny
 • dodatek do dojazdów do pracy spoza miejscowości lokalizacji firmy
 • dofinansowanie do posiłków
 • wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV / list motywacyjny) przez okres 2 miesięcy, przesłanych w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Specjalisty ds. kontroli jakości. Administratorem pozyskanych danych jest MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. Wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Moją zgodę mogę cofnąć w każdym czasie.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę o wskazanej treści.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji , a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przekazania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij nam swoją aplikację na rekrutacja@masterform.pl

MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mikulicza 6a to przedsiębiorstwo prowadzące działalność od ponad 20 lat.

Jesteśmy związani kapitałowo z polską grupą MANGATA. Zatrudniamy blisko 200 pracowników . Specjalizujemy się w precyzyjnej obróbce skrawaniem metalu. Posiadamy bardzo nowoczesny park maszynowy (ponad 80 obrabiarek CNC, pełne zaplecze maszyn konwencjonalnych).

Wymagania:

 • dobra znajomość rysunku technicznego, warunek konieczny
 • obsługa podstawowych narzędzi pomiarowych (suwmiarka elektroniczna, mikromierz, itp.),
 • umiejętność wprowadzania danych do systemu komputerowego,
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym,
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań,
 • zdolności manualne oraz zaangażowanie,
 • mile widziana znajomość obsługi maszyn CMM, konturografu, chropowatościomierza.

Główne zadania:

 • zapewnienie jakości produkowanych wyrobów,
 • analiza, ustalenie oraz eliminacja przyczyn powstawania wad,
 • kontrola jakościowa wykonanych elementów zgodnie z pomiarami,
 • podnoszenie świadomości jakościowej pracowników,
 • szkolenie pracowników z zasad i kryteriów kontroli produktów,
 • przeprowadzanie rozmów z pracownikami na temat błędów jakościowych,
 • wsparcie w opracowywaniu reklamacji,
 • wprowadzanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych,
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji działu.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • dodatek do dojazdów do pracy spoza miejscowości lokalizacji firmy,
 • wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom i osiągniętym wynikom,
 • wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV / list motywacyjny) przez okres 2 miesięcy, przesłanych w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Specjalisty ds. kontroli jakości. Administratorem pozyskanych danych jest MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. Wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Moją zgodę mogę cofnąć w każdym czasie.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę o wskazanej treści.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji , a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przekazania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij nam swoją aplikację na rekrutacja@masterform.pl

MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul.Mikulicza 6a to przedsiębiorstwo prowadzące działalność od ponad 20 lat.

Jesteśmy związani kapitałowo z polską grupą MANGATA. Zatrudniamy blisko 200 pracowników . Specjalizujemy się w precyzyjnej obróbce skrawaniem metalu. Posiadamy bardzo nowoczesny park maszynowy (ponad 80 obrabiarek CNC, pełne zaplecze maszyn konwencjonalnych).

 

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku operatora maszyn CNC [MAZAK, DMG, OKUMA, NAKAMURA]
 • umiejętność czytania rysunku technicznego maszynowego,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, mikrometr itp.) ,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność, zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu codziennych zadań,
 • chęć do podejmowania nowych wyzwań,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym od poniedziałku do piątku lub w systemie 4 brygadowym,
 • znajomości obróbki skrawaniem,
 • znajomości narzędzi skrawających.

Główne zadania:

 • obsługa obrabiarek skrawających CNC,
 • kontrola jakości wytworzonych elementów,
 • kontrola przebiegu procesu produkcji
 • kontrola i nadzór nad zużyciem narzędzi
 • dobór narzędzi i parametrów skrawania oraz optymalnych technologii produkcyjnych,
 • zachowanie norm bezpieczeństwa pracy z maszynami CNC,
 • przezbrojenia, uruchomienia powierzonych maszyn,
 • współpraca z innymi działami w celu zachowania płynności produkcji

 

 

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania MAZAK, FANUK, OKUMA
 • wiedza na temat przezbrojeń i uruchomień nowych produktów,

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie i w przyjaznej atmosferze,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • dodatek do dojazdów do pracy spoza miejscowości lokalizacji firmy,
 • wsparcie opiekuna przez cały okres wdrożenia,
 • wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom i osiągniętym wynikom.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV / list motywacyjny) przez okres 2 miesięcy, przesłanych w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko elektromechanika. Administratorem pozyskanych danych jest MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. Wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Moją zgodę mogę cofnąć w każdym czasie.”

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę o wskazanej treści.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji , a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przekazania aplikacji.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij nam swoją aplikację na rekrutacja@masterform.pl

created by connectthedots