Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze maszyn CNC do obróbki skrawaniem metali
 • wykształcenie techniczne
 • umiejętność samodzielnego dobierania  parametrów obróbki, ustawienia narzędzi oraz diagnozowania i usuwania ewentualnych problemów technicznych
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego maszynowego
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi i obsługa urządzeń pomiarowych
 • podstawowa znajomość obsługi sterowania MAZATROL oraz doświadczenie we frezowaniu w więcej niż trzech osiach
 • mile widziane dodatkowe szkolenia z zakresu obsługi maszyn CNC
 • gotowość do pracy w systemie 4-brygadowym 12-godzinnym w rozkładzie: 3 dni pracy – 3 dni wolne

Główne zadania:

 • obsługa i programowanie pięcioosiowych frezarek CNC
 • samodzielne ustawienie maszyny CNC
 • uruchomienie procesu produkcji oraz zapewnienie wysokiej jakości detali zgodnych z rysunkiem technicznym
 • współpraca z zespołem technologów i specjalistów kontroli jakości w celu osiągnięcia wymaganej jakości i tolerancji
 • monitorowanie procesu obróbki oraz dokonywanie ewentualnych korekt
 • dbałość o zachowanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie, w przyjaznej atmosferze
 • pracę w ciekawym i innowacyjnym obszarze, w intensywnie rozwijającej się branży
 • atrakcyjne warunki wynagradzania
 • dodatki płacowe, w tym: premie, dodatek dojazdowy, dodatek do pracy w systemie 4-brygadowym
 • benefity pozapłacowe, w tym: dofinansowanie do posiłków, pakiet sportowy, prywatna opieka medyczna, preferencyjne warunki grupowego ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS
 • komfortowe zaplecze socjalne

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV z klauzulą:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV / list motywacyjny) przez okres 2 miesięcy, przesłanych w związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko szlifierz / narzędziowiec. Administratorem pozyskanych danych jest MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach. Wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Moją zgodę mogę cofnąć w każdym czasie.”

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę o wskazanej treści.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu złożenia aplikacji , a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni.
Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu przekazania aplikacji.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jeśli jesteś zainteresowany, prześlij nam swoją aplikację na rekrutacja@masterform.pl