Wydarzenia

sygnet

https://www.lakevillechamber.org/about-the-chamber/easy-research-project/5/ Masterform uzyskało certyfikat IATF 16949 2016.

sygnet

https://familyoffices.com/school/reflective-personal-essay/7/ W kwietniu 2017 – uruchomienie w pełni automatycznej linii obróbki pistonów do kompresorów klimatyzacji samochodowych w oparciu o 6 tokarek TSUGAMI

sygnet

https://afrolatinjazz.org/free-math-word-problems-3133/ Styczeń – maj 2017 – dostawy nowych obrabiarek, jak frezarka DOOSAN MYNX 6500-50, szlifierka Okamoto OGM 350 INC III, centra tokarskie- OKUMA LB3000EX II-M C500 oraz OKUMA LT2000EX 2T2MY

sygnet

enter W dniu 17 lutego 2017 Sąd zarejestrował zmianę nazwy spółki na Masterform sp. z o.o. Nie ulegają zmianie pozostałe dane Spółki, w szczególności numery KRS, NIP, REGON, siedziba spółki, numery rachunków bankowych).

sygnet

https://bmra.org/bmra/buy-a-research-paper-for-college/21/ MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. oficjalnie członkiem elitarnego klubu Gazel Biznesu

w kategorii najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw według rankingu przygotowanego przez Coface na zlecenie "Pulsu Biznesu".

go to link    

zaproszenie Kliknij i zobacz zaproszenie

sygnet

outlines for term papers Zawiadomienie o połączeniu MASTERFORM S.A.; MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. . Informujemy o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29-01-2016, połączenia MASTERFORM S.A. z siedzibą w Świebodzicach z MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki na spółkę przejmującą tj. MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o.za udziały, które spółka przejmująca wydała wspólnikom spółki przejmowanej.

Z dniem połączenia MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. stała się następcą prawnym spółki MASTERFORM S.A. która to w dniu rejestracji połączenia utraciła byt prawny. Zgodnie z art. 494 ksh MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o., jako spółka przejmująca, wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przyłączonej spółki. Mając na uwadze powyższe, od dnia 29-01-2016 wszelką korespondencję dotyczącą spółki przejętej tj.: MASTERFORM S.A., a także faktury, zamówienia prosimy wystawiać i kierować na wskazany poniżej podmiot i adres: MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. ul. Jana Mikulicza 6a58-160 Świebodzice.

Równocześnie informujemy, że od dnia połączenia ulegają zmianie numery NIP oraz REGON, którymi będą obecnie właściwe dla MASTERFORM Grupa Zetkama Sp. z o.o. NIP 8842755364, REGON 361892935. Jednocześnie informujemy, że numery rachunków bankowych wykorzystywanych przed połączeniem przez spółkę przejętą, pozostają bez zmian i po połączeniu Spółek będą nadal aktywne.

sygnet

https://familyoffices.com/school/scholarship-essay-ideas/7/ Plan połączenia Masterform S.A. i Masterform Grupa Zetkama sp. z o.o.

151028<< Kliknij i zobacz dokument 


sygnet

https://afrolatinjazz.org/thesis-dedication-passed-away-13912/ Masterform wzieło udział w targach Offshore, gdzie prezentowało swój autorski produkt - hydrauliczne pompy wysokociśnieniowe.

sygnet

challenge essay example W parku maszynowym pojawiła się nowa maszyna AUTOMAT TOKARSKI WZDŁUŻNY STAR SB-20R TYP G z możliwością samodzielnej przebudowy wrzeciona. Zobacz

sygnet

source Laboratorium Masterfom zostało wyposażone w nową Współrzędnościową maszynę pomiarową CNC MITUTOYO Crysta Apex S 574 z wyposażeniem i oprogramowaniem: MCOSMOS-1 – GEOPAK-WIN, CAT 1000 S, CAT 1000 P, Scanpak

sygnet

go site W dniach 2-4 czerwca Masterform prezentowało autorskie wyroby hydrauliki wysokociśnieniowej oraz możliwości obróbcze metalu na 15-tej edycji targów Asian Oil, Gas & Petrochemical Engineering Exhibition w Kuala Lumpur.

sygnet

https://bmra.org/bmra/martin-luther-king-jr-life-story-summary/21/ W dniach 20-25 kwietnia 2015 przedstawiciele Masterform S.A. wzięli udział w targach INTERMAT Paris we Francji. Prezentowane były wysokociśnieniowe pompy hydrauliczne Masterforce

sygnet

W dniach 11-14 marca 2015r. przedstawiciele Masterform S.A. wzięli udział w targach Europort Istanbul 2015, Stambuł w Turcji. Prezentowali na nich nasze pompy, zawory oraz narzędzia hydrauliczne 700Bar.

sygnet

W dniach 14-16.10.2014r. prezentowaliśmy nasze pompy, zawory oraz narzędzia hydrauliczne 700bar na targach ExpoWelding w Sosnowcu.

sygnet

Dolnośląski Bon na Innowację to projekt współfinansowany przez UE. Powstał w wyniku potrzeby współpracy i współdziałania dolnośląskiej nauki i biznesu. Cieszy się dużym zainteresowaniem wielu firm. Oferuje przedsiębiorstwom dofinansowanie na realizację usług o charakterze badań przemysłowych, prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych prowadzonych przez uczelnie wyższe. Masterform SA otrzymała tego typu wsparcie, realizowane przez Politechnikę Wrocławską. Przedmiotem finansowanej usługi będzie zbadanie wytrzymałości produkowanych w Masterform SA elementów pomp wysokociśnieniowych. Badanie polegać będzie na działaniu wysokim ciśnieniem hydraulicznym na elementy pomp do momentu wystąpienia zniszczenia. Próby zniszczeniowe pozwolą na określenie wartości ciśnienia niszczącego badanego detalu, co przełoży się na określenie współczynników bezpieczeństwa czyli koniecznych warunków zapewniających standardy bezpieczeństwa. Rezultatami takiej usługi będzie między innymi wzrost stopnia bezpieczeństwa i sprawności oferowanych elementów, co w konsekwencji zwiększy konkurencyjność zarówno testowanych wyrobów jak i podzespołów oraz pomp hydraulicznych. Masterform SA wnioskując o dofinansowanie otrzymała maksymalną jego kwotę tj. 18 000zł.

sygnet

Drodzy Państwo, jesteśmy uczestnikami imprezy targowej InnoTrans w Berlinie w dn. 23-26.09.2014r. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska - MASTERFORCE nr. 609 w hali 23a. Kontakt: Wojciech Morel, tel + 48 608 318 030

sygnet

Drodzy Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą MASTERFORM S.A. Nowo wydany folder już do pobrania Kliknij i pobierz folder

sygnet

W dniu 3 lipca przedstawiciele Masterform SA uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Francuską Izbę Przemysłowo – Handlowej w Warszawie. Indywidualne konsultacje pozwoliły na prezentację firmy, jej działalności i pozycji na rynku. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły między innymi możliwości pozyskiwania partnerów z Francji oraz eksportu produktów Masterform na rynek francuski.

sygnet

W MASTERFORM S.A. w ostatnim czasie miały miejsce audity jakościowe firm Faurecia i Tenneco. Wyniki auditów dają Masterform SA status kwalifikowanego dostawcy dla obu firm.

sygnet

W dniach 25-26 czerwca Masterform SA wzięła udział w branżowym spotkaniu AutoForum Suppliers’day w Legnicy. Uczestnikami tegorocznej edycji byli między innymi: TOYOTA, TRW, VOLKSWAGEN, SITECH. Rozmowy dwustronne, prezentacje firm oraz produktów na stoiskach targowych dały szansę uczestnikom na wymianę informacji oraz dostarczyły wiedzę o potrzebach rynku motoryzacyjnego. Udział pozwolił na promocję firmy w branży automotive. Zainteresowani mieli możliwość obejrzenia prezentacji firmy oraz produktów będących na stoisku wystawowym. Przeprowadzone rozmowy oraz nawiązane kontakty dają perspektywę rozwoju współpracy.

targim
homework help for      W dniu 19 czerwca  firma EDWARDS - jeden z głównych klientów MASTERFORM S.A. zorganizowała, dla wszystkich swoich poddostawców, Supplier Quality Day. 

Hasło spotkania - „Zero Defects”, miało na celu szeroko pojętą kwestię jakości. Począwszy od jakości dostarczanych klientom detali, poprzez zarządzanie jakością dostaw, kosztów, motywacji.

Odpowiedzialni za poszczególne obszary SQE zaprezentowali narzędzia jakościowe tj. APQP, PPAP czy 8D. Nie zabrakło również pytań ze strony dostawców oraz prezentacji  firmy Edwards, jej pozycji rynkowej oraz jednej z fabryk.

 
 
 
click here      Drodzy Państwo MASTERFORM S.A. decyzją instytucji Zarządzającej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach programu „Paszport do eksportu”. Środki pieniężne stanowiące 75% kosztów udziału w 6 zagranicznych imprezach targowych w latach 2014/2015 pozwolą nam szybciej dotrzeć do zainteresowanych oraz zwiększyć nasz udział w rynku hydrauliki wysokociśnieniowej !
 
 
 
https://hanaumabaystatepark.com/10952-fee-for-service-research-paper/      W dniu 23. maja w MASTERFORM S.A. przeprowadzony został audit nadzoru przez międzynarodową jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o. Podczas badania nie stwierdzono niezgodności. Przeprowadzony proces potwierdził, że system zarzadzania w organizacji spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 i zakończył się decyzją o rekomendacji do utrzymania certyfikatu.
 
 
 
https://www.lakevillechamber.org/about-the-chamber/buy-cheap-research-papers/5/      Proekologicznie ! Sukcesywnie wymieniamy oświetlenie na terenie całej firmy. Oświetlenie jarzeniowe zastępowane jest oświetleniem LED. Efektem takich działań jest 50 % oszczędność energii przy jednoczesnym uzyskaniu prawie 150% wartości światła. Działanie to bezpośrednio wpłynie na polepszenie warunków pracy.
 
 
 
get link      NOWOŚCI PARKU MASZYNOWEGO

W maju zamknięty został projekt optymalizacji pracy szlifierek CNC. Sfinalizowano zakup oraz montaż systemu dynamicznego wyważania SBS. Wszystkie obrabiarki na Wydziale Szlifierek CNC zostały dozbrojone. Modernizacja ma wpływ na wiele czynników, które przełożą się na korzyści, zarówno w aspekcie jakościowym, jak i ekonomicznym.

System wyważający pozwala na uzyskiwanie dokładniejszych powierzchni i kształtu obrabianych detali. Wyważenie tarcz odbywa się dynamicznie w czasie rzeczywistym, podczas pracy maszyny. Ma to zasadniczy wpływ na zużywanie się ściernic oraz wrzeciona. Wydłużenie okresów eksploatacyjnych narzędzi obróbczych i maszyn pozwala na uzyskanie oszczędności w niedługiej perspektywie.

https://bmra.org/bmra/dissertation-proposal-writing/21/ Jesteśmy ECO 

Na Wydziale Automatów Tokarskich CNC wymienione zostały na kilku maszynach filtry do separacji mgły olejowej. Automaty Tornos Gamma 20/5, Star 20 SB oraz Sprint 42 wyposażone zostały w filtry nowej generacji ECO RINGER. 

Działanie urządzeń polega na oddzielaniu cząsteczek oleju od cząsteczek powietrza. Filtrowanie odbywa się poprzez wstępną jonizację a następnie mechanicznie na skutek działania siły odśrodkowej. 

Główne zalety filtrów Eco Ringer to posiadanie automatycznego, zintegrowanego systemu czyszczenia bez wykorzystywania mat filtracyjnych. Nie wymagają wymiany i utylizacji części zanieczyszczonych olejem, działają energooszczędnie. Inwestycja ma znaczenie tak ekonomiczne, jak i ekologiczne.

 
follow         Drodzy klienci, firma MASTERFORM S.A. została członkiem Polsko – Szwajcarskiej Izby Handlowej. Dołączając do PolChamber MASTERFORM S.A. zainteresowana jest nawiązaniem kontaktów, wymianą doświadczeń oraz wejściem na rynek szwajcarski oferując tamtejszym firmom swoje usługi i produkty.
 
https://www.lakevillechamber.org/about-the-chamber/example-of-case-analysis-writing/5/

polchamber
 
 

 
https://familyoffices.com/school/gender-roles-in-society-essay/7/

https://familyoffices.com/school/persuasive-essay-writing-topics/7/       Skuteczna komunikacja to jedna z podstawowych umiejętności. Konieczna zarówno we współpracy z Klientami zewnętrznymi jaki i niezbędna w codziennej pracy wewnątrz Firmy. Wpływa na wypracowywanie trwałych relacji, poprawia skuteczność działań. W Masterform wymagamy od naszych pracowników podnoszenia kwalifikacji. Ułatwiamy to w ramach prowadzonego programu szkoleń. Na przełomie lutego i marca zorganizowano cykl szkoleń prowadzonych w systemie warsztatowym. Celem była poprawa umiejętności komunikowania oraz rozwój kompetencji w tym zakresie. Ćwiczenia praktyczne i przekazane treści pozwoliły rozwinąć zdolności współpracy i wymiany informacji. Zaangażowanie uczestników wywołało ciekawe i potrzebne dyskusje. Zdobyte umiejętności przełożą się z pewnością na pełniejsze zrozumienie w zespole i pozytywny wizerunek Firmy w oczach Klientów.
 
 
 
 
essay future  02 kwietnia 2014    

Szanowni Państwo, prezentujemy NOWY KATALOG MASTERFORCE 2014. W związku z dynamicznym rozwojem i szybką reakcją na potrzeby Klientów, na bieżąco poszerzamy asortyment. Katalog 2014 uzupełniony o kolejne narzędzia, między innymi klucze dynamometryczne, cylindry, przecinaki do nakrętek, rozpieraki oraz akcesoria jest do pobrania na naszej stronie internetowej. Zapraszamy !!! http://masterforce.pl/dokumenty/www.pdf


mf okladka
 


Decyzją Zarządu Masterform SA powiększony został park maszynowy. Zakupiono szlifierkę OKAMOTO 350 UNC , rok produkcji 2013. OKAMOTO jest jednym z największych producentów szlifierek
przeznaczonych do wysoko precyzyjnej obróbki.

W tej chwili wydział szlifierek CNC dysponuje pięcioma szlifierkami OKAMOTO. Jedną do płaszczyzn i czterema do wałków i otworów. Nowa maszyna różni się od pozostałych dodatkowym wyposażeniem. Posiada wrzeciono do szlifowania otworów tzw. ”fortunka”.

Decyzja rozbudowy parku maszynowego wynika z planowanego zwiększenia wolumenu produkcyjnego dla jednego z kluczowych Klientów – Rockwell Automation.
high school homework help economics
szlifzdjcie-54

 
writing a great speech  10 grudnia 2013 

Dnia 10 grudnia 2013 odbyło się spotkanie z partnerami biznesowymi w siedzibie spółki Masterform. Mieliśmy okazję przedstawienia i zaprezentowania naszym gościom działalności i obszaru Spółki, a przede wszystkim szerokiej gamy pomp i narzędzi hydraulicznych.

Szanowni Państwo, Zarząd Masterform S.A., pragnie serdecznie podziękować Państwu za udział w spotkaniu.


To wydarzenie stworzyło okazję na kontynuowania oraz nawiązanie współpracy, dlatego też żywimy nadzieję, że zainteresowanie naszymi produktami i działalnością zakładu w niedalekiej przyszłości zaowocuje dalszym rozwojem naszych firm.

Jest nam bardzo miło, że mogliśmy gościć Państwa na spotkaniu w Masterform S.A. i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zdjęcia z wydarzenia:

 
 
 
 
 Spółka MASTERFORM S.A podpisała kontrakt z firmą BROEN S.A definijąc warunki współpracy. Szczegóły zawarte w dokumencie poniżej:
Photo 
 
 
follow link  01 marca 2013 
 
DOC1
DOC3
DOC20130827103733
 
 
 
 
follow site  13 marca 2013 
 
 
DOC20130827103713
DOC20130827103646 
 DOC20130827103646d
 
source link  25 października 2012 
Spółka Masterform S.A gościła w swojej siedzibie Burmistrza Miasta Świebodzice Bogdana Kożuchowicza, Łukasza Kwadransa Przewodniczącego Rady Miejskiej Świebodzic, Statortę Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsę oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy Tadeusza Kotlarskiego, a także media.

Wizyta rozpoczęła się prezentacją multimedialną spółki - przedstawiając firmę, jej strukturę oraz profil działalności. Następnie goście wraz z grupą dziennikarzy zostali zaproszeni na spacer po parku maszynowym, laboratorium, a także strefie produkcyjnej Wysokociśnieniowej Pompy Hydraulicznej Masterforce.

Przedsiębiorstwo skupiło się na przedstawieniu marki sprawnie funkcjonującej organizacja i ciekawego doświadczenia zawodowego wśród rozwiniętej technologii.
 
 
8
Zarząd spółki Masterform S.A, Burmistrz Miasta Świebodzice Bogdan Kożuchowicz,
Starosta Powiatu 
Świdnickiego Zygmunt Worsa oraz Załoga (I zmiana) spółki
 
go here
Resztę zdjęć z wdarzenia można obejrzeć na profilu Facebooka spółki Masterform S.A :

facebook logo 1 
 
 
thesis for social media essay  08 października 2012 
 
Spółka Masterform S.A zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uroczystość odbyła się 8 października 2012 roku o godzinie 10.30 w sali Catalyst. Był to 50 debiut na giełdzie, a spółka jest 148 emitentem, którego zapisano na rynku papierów dłużnych w 2012 roku.
 
Informacje giełdowe:

Rodzaj emitenta: korporacyjny
Rodzaj instrumentu: obligacje na okaziciela
Rynki Catalyst: ASO GPW
Wartość emisji: 799.000 zł
Oprocentowanie: oprocentowanie ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 3M)
powiększoną o marżę w wysokości 5% w skali roku
Data wykupu: 13 lutego 2015 r.
Animator: Dom Maklerski BDM SA
Autoryzowany Doradca: DSBJ Grupa Doradcza sp. z o.o.
 
 
 
To pierwszy podmiot w Świebodzicach, który zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych

 
218970 541692545844644 563809881 o
Zarząd spółki Masterform S.A : (od lewej) Beata Zawadzka, Robert Zawadzki, Jan Rabiej
 
 
process analysis essay examples Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Janem Rabiejem, Członkiem Zarządu Masterform S.A : 

TVN CNBC: Masterform na Catalyst