Statystycznie

Zatrudnienie

164 osoby, w tym 12,8 % kobiet87,2 % mężczyzn.

Struktura zatrudnienia

- Dział jakości 8 osób

Dział produkcji i procesów wspomagania produkcji

- Inżynierowie produkcji 6 osoby
- Lider procesów produkcji 2 osoby
- Lider zmianowy 10 osób
- operatorzy cnc 71 osoby

Pracownicy innych procesów

- Produkcyjnych 31 osoby
- Utrzymanie ruchu 6 osób
- Magazyn narzędzi 2 osoby
- Logistyka 3 osoby
- Magazyn 7 osób
- Zarządzanie 3 osoby
- Finanse 3 osoby
- HR 3 osoby
- IT 3 osoby
- Administracja 4 osób
- Marketing 2 osoby