Robert Zawadzki

Prezes zarządu

 

Wykształcenie średnie, techniczne.

Od początku aktywności zawodowej związany z Masterform. Ekspert w zakresie mechaniki i  obróbki skrawaniem. 27 letnie doświadczenie  w   prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Zbudowanie od podstaw firmy Masterform, tak w sensie organizacyjnym jak i finansowym. Zarządzanie obszarem prawnym i finansowym firmy. Zarządzanie kryzysowe. Reprezentowanie firmy w rozmowach z instytucjami finansowymi i  inwestorami. 

Udział w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych i organizacyjnych dotyczących Masterform. Negocjator.Perfekcjonista.