Robert Zawadzki

Prezes zarządu

enter  

grade graphics coursework
Od początku aktywności zawodowej związany z Masterform. Ekspert w zakresie mechaniki i  obróbki skrawaniem. 27 letnie doświadczenie  w   prowadzeniu przedsiębiorstwa. see url https://mphotonics.mit.edu/pdf/?write=research-paper-example-mla&mba=1 Zbudowanie od podstaw firmy Masterform, tak w sensie organizacyjnym jak i finansowym. Zarządzanie obszarem prawnym i finansowym firmy. Zarządzanie kryzysowe. Reprezentowanie firmy w rozmowach z instytucjami finansowymi i  inwestorami. 
watch Udział w podejmowaniu kluczowych decyzji finansowych i organizacyjnych dotyczących Masterform. Negocjator.Perfekcjonista.