Tomasz Jurczyk

Członek Rady Nadzorczej

https://lisamortimore.com/workshops-training/online-homework-service-5250/31/ https://www.icsw.edu/masters/20317-self-typing-essay/22/ thesis for response essay click Wykształcenie: help writing essay abortion https://www.icsw.edu/masters/1046-generator-essay/22/ Tomasz Jurczyk posiada wykształcenie handlowo-ekonomiczne, w 1996 zdał egzamin państwowy i otrzymał Dyplom Członka Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa oraz w Spółkach z Udziałem Skarbu Państwa. see https://lisamortimore.com/workshops-training/globalization-effects-on-popular-culture-essay/31/ https://lisamortimore.com/workshops-training/microeconomics-homework-3826/31/ follow url Doświadczenie zawodowe: enter enter site Tomasz Jurczyk pracował kolejno:
1990 - 1996 PHPU „TiM” Sp. z o.o Specjalista obrotu towarowego
1995 – 1998 CIN CIN Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji Członek Zarządu
1995 – 2001 PHPU „TiM” Sp. z o.o Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Członek Zarządu
1998 - 2005 „Rodzinny Dom” Sp. z o.o Wiceprezes Zarządu
2001 – 2004 „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Wiceprezes Zarządu
2005 - nadal „TiM” S.A Dyrektor d/s organizacji i produkcji, Prezes Zarządu

Ponadto Tomasz Jurczyk zasiada w Radzie Nadzorczej ŚRUBENA UNIA S.A. w Żywcu od 2006 roku, Radzie Nadzorczej Kuźnia Polska S.A. od 2008 roku, Radzie Nadzorczej MCS sp. z o.o. w Żorach od 2009 roku, Radzie Nadzorczej ARMAK sp. z o.o. w Sosnowcu od 2011 roku, Radzie Nadzorczej Avallon MBO S.A. w Łodzi od 2005 roku, Radzie Inwestorów AVALLON MBO FUND, Radzie Nadzorczej Techmadex S.A. w warszawie od 2014 roku oraz Radzie Nadzorczej MASTERFORM S.A. od 2015 roku.

Tomasz Jurczyk jest udziałowcem lub akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek, w których pełni funkcję Prezesa lub zasiada w Radzie Nadzorczej.

Tomasz Jurczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ZETKAMA S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki ZETKAMA S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

hindi essay on my first day in class 5