Notice: Undefined index: prigod in /home/masterfor/www/administrator/.md5 on line 733
Leszek Jurasz - Masterform

Leszek Jurasz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

thesis statement builder http://projects.csail.mit.edu/courseware/?term=path-to-success-essay path to success essay nursing thesis introduction sample Wykształcenie: http://projects.csail.mit.edu/courseware/?term=strength-and-weaknesses-essay strength and weaknesses essay http://www.cs.odu.edu/~iat/papers/?autumn=homework-help-in-visual-basic-net homework help in visual basic net Leszek Jurasz jest absolwentem Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera i absolwentem studiów podyplomowych (kierunek menedżerski) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zgodnie z systemami jakości, zarządzania i organizacji procesów produkcyjnych, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, wystąpień publicznych oraz innych. https://graduate.uofk.edu/user/diploma.php?sep=scholarship-essays-for-colleges scholarship essays for colleges http://cs.gmu.edu/~xzhou10/semester/thesis-for-stereotype-essay.html thesis for stereotype essay https://graduate.uofk.edu/user/diploma.php?sep=help-people-with-homework help people with homework https://graduate.uofk.edu/user/diploma.php?sep=nora-ephron-essays-online nora ephron essays online Doświadczenie zawodowe: http://www.cs.odu.edu/~iat/papers/?autumn=term-paper-helper term paper helper argumentative essay outlines W roku 1987 rozpoczął pracę w Fabryce Śrub w Żywcu, gdzie kolejno zajmował stanowiska Specjalisty Elektronika, Kierownika Działu Elektrycznego oraz Głównego Energetyka. W latach 1992 - 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. W roku 1994 rozpoczął pracę w Spółce "Śrubena" S.A. w Żywcu, kolejno na stanowiskach: Kierownika Wydziału Energetycznego, Głównego Technologa, Dyrektora ds. Komputeryzacji, Dyrektora ds. Produkcji - Członka Zarządu, następnie Prezesa Zarządu. Od roku 1999 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki "Śrubena - Produkcja" Sp. z o.o. Od 2000 roku związany z ZETKAMĄ S.A., w której w latach 2000-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od maja 2001 roku pełni obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. http://manila.lpu.edu.ph/about.php?test=how-to-write-a-4-page-essay how to write a 4 page essay http://cs.gmu.edu/~xzhou10/semester/find-the-thesis-statement-worksheet.html find the thesis statement worksheet Jednocześnie w latach 2001-2007 Leszek Jurasz brał udział w kilku projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert, którego rolą było opiniowanie zasadności podejmowanych inwestycji, udział w procesach restrukturyzacyjnych oraz prace w organach tych podmiotów, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech i w Czechach. a reflective essay example Leszek Jurasz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Śrubena Unia S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej MCS Sp. z o.o. oraz Prezesem Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa.

Leszek Jurasz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ZETKAMA S.A. jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do ZETKAMA S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.