Park maszynowy

Nasz nowoczesny park maszynowy ma duży potencjał produkcyjny.
Jest rozbudowywany od wielu lat - adekwatnie do wymagań i oczekiwań Klientów.

Potwierdzeniem są wyroby i produkty naznaczone precyzją marki Masterform.
Strefa produkcyjna zawiera około 50 maszyn CNC (Computerized Numerical Control - komputerowe streowanie urządzeń numerycznych).