Nasze kompetencje

Doskonale wykształcona kadra pracownicza gotowa do realizacji zadań, głównie dla branż zaawansowanych technologicznie.

Unikalne know-how w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz prowadzenia procesów obróbczych, tworzące bardzo wysoką barierę wejścia dla potencjalnej konkurencji.

Nowoczesny i stale rozbudowywany park maszynowy o dużym potencjale.

Urządzenia sterowane numerycznie obniżające koszty produkcji (jeden pracownik obsługuje kilka obrabiarek CNC).

Doskonale wyposażone laboratorium pomiarowe (urządzenia Mitutoyo, Zeiss i Mahr) niezbędne do utrzymania wysokiego standardu badań i pomiarów.

Umiejętność sporządzania dokumentacji w różnych systemach jakościowych, takich jak QS, TS, VDA.

Umiejętność pracy z międzynarodowymi koncernami potwierdzona certyfikatami jakości, wsparta systemem zarządzania ERP firmy Rekord (system w standardzie SAP)

Silna dywersyfikacja portfela Klientów powoduje, że działalność MASTERFORM jest mniej wrażliwa na zmiany koniunktury rynkowej.