Polityka prywatności / RODO

writing an executive summary for a research paper Informacja dla osób współpracujących z MASTERFORM Spółka z o.o.
https://fall.law.fsu.edu/FlStatutes/1996/?pdf=essay-opinion-plan-7616 https://fall.law.fsu.edu/FlStatutes/1996/?pdf=essay-example-sport-16822 W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych,  aby spełnić nasz obowiązek informacyjny poniżej informujemy jak przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość lub pod dedykowany adres w zakresie ochrony danych 
 
 1. bezpośrednio od Państwa, np. wizytówka lub kontakt bezpośredni
 2. od podmiotu, który zawarł z MASTERFORM sp. z o.o. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z MASTERFORM sp. z o.o. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony www czy innych podobnych źródeł. https://hanaumabaystatepark.com/1087-fake-essay-writer/ https://fall.law.fsu.edu/FlStatutes/1996/?pdf=university-library-essay-25892
Kto jest administratorem Państwa danych? chapter 1 thesis about education follow url MASTERFORM sp. z o.o . z siedzibą w Świebodzicach 58-160 ul.Mikulicza 6a
W sprawach związanych z ochroną danych  można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub poprzez email:   JLIB_HTML_CLOAKING
 1. dane kontaktowe;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line. suggestions for research topics follow
phd thesis in english literature Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych? https://bmra.org/bmra/argumentative-essay-television/21/ see Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:
 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z MASTERFORM,
 3. w celu wykonania umowy zawartej z MASTERFORM  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na MASTERFORM, np. wystawienia faktury,
 5. w celach marketingowych produktów MASTERFORM,
 6. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane: https://hanaumabaystatepark.com/3708-phd-writing-service/ a) w celu marketingu podmiotów trzecich, https://fall.law.fsu.edu/FlStatutes/1996/?pdf=essay-mind-maps-23142 b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi ZETAKAMA współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych, see url c) w celu prowadzenia ankiety zadowolenia klientów.
https://hanaumabaystatepark.com/11218-george-bernard-shaw-essays-online/ Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z MASTERFORM , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną MASTERFORM w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez MASTERFORM jest legalne.Jak skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych?


Można to zrobić e-mailowo pod adresem   JLIB_HTML_CLOAKING .Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
 1. zawarcie i wykonanie umowy z MASTERFORM,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na MASTERFORM (np. wystawienie faktury),
 3. prawnie uzasadniony interes MASTERFORM (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z MASTERFORM na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 4. wyrażona przez Państwa zgoda.


Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi MASTERFORM współpracuje („Partnerzy MASTERFORM”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom MASTERFORM, na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?


Mają Państwo prawo do żądania od MASTERFORM dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług MASTERFORM mogą Państwo wnieść sprzeciw.Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?


Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z MASTERFORM lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić MASTERFORM i jakie mogą być podnoszone wobec MASTERFORM.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z MASTERFORM na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez MASTERFORM?


do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).
 
 
 
go  
go to site Polityka Prywatności

Drogi Użytnowniku, wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie .

Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty lub zachować wybór języka na tej stronie.

Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka.

Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni.

Jak wyłączyć pliki cookie?Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".

Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".

Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem "Witryny" zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari

W menu "Safari" wybierz "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych

Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.